Dlaczego my

Miłość do dzieci, kompetencje i doświadczenie

Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO powstało z chęci pomocy rodzinom i dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Nasza miłość do dzieci, kompetencje i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z różnego rodzaju deficytami i zaburzeniami w prawidłowym rozwoju inspiruje nas do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Nasi specjaliści potrafią swoją wiedzę wykorzystać i dostosować do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Pracujemy w małych 6 – osobowych grupach, pod opieką 3 opiekunów, w których dzieci, lepiej niż w dużych grupach integracyjnych, mogą otrzymać wszechstronne oddziaływanie edukacyjne, wychowawcze i rewalidacyjne.

Dlaczego my

Przygotowanie do podjęcia nauki

Przywiązujemy bardzo dużą wagę do pracy terapeutycznej ze specjalistami w indywidualnym podejściu do dziecka, którzy skutecznie usprawniają zaburzone funkcje i deficyty rozwojowe u dzieci.

Podczas kilkugodzinnego pobytu w przedszkolu z wyspecjalizowaną kadrą dzieci realizują zajęcia programowe i pracują nad rozwojem funkcji niezaburzonych, a nasi specjaliści z indywidualnym podejściem w pracy terapeutycznej, usprawniają zaburzone funkcje i poprawiają deficytowe umiejętności każdego dziecka, aby przygotować dzieci do podjęcia przez nie nauki, w większej grupie integracyjnej, a nawet szkole masowej.

 

Dlaczego my

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

Przedszkole ARKA NOEGO to placówka o charakterze terapeutycznym dla dzieci w wieku od 2,5 lat do 6 lat ze spektrum autyzmu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Realizujemy program wychowania przedszkolnego i dostosowujemy wymagania edukacyjne  do  indywidualnych  potrzeb  i  możliwości  psychofizycznych  dzieci, w  szczególności  przez  zastosowanie  odpowiednich  metod i  form pracy z dzieckiem.

Dlaczego my

Wartości chrześcijańskie

W naszej pracy realizujemy wartości chrześcijańskie i w procesie edukacyjnym dążymy do tego, aby nasze pociechy nauczyły się rozróżniania dobra i zła, wybierania dobra, aby znały swoją godność i wartość, były otwarte na innych, uczyły się kreatywności, wrażliwości na sztukę oraz rozwijały swoją wyobraźnię. Umożliwiamy dzieciom podejmowania aktywności twórczej w różnych formach wyrazu artystycznego: plastycznego, muzycznego, tanecznego i małych form teatralnych. Chcemy, aby dzieci i ich rodziny otrzymały to, co najlepsze dla ich wszechstronnego rozwoju, usprawniania i edukacji.

Dlaczego my

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Przedszkole ARKA NOEGO jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miejski w Białymstoku pod numerem 520. Przedszkole spełnia wymogi wszystkich służb oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy (Państwowej Straży Pożarnej, SANEPID-u, itp.).

Opłaty

Bezpłatnie zapraszamy do naszego przedszkola dzieci posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00

 • Wpisowe 500 zł.
 • Świetlica  od 15:30 do 17.00 – 200zł

Pakiet płatny

Dla dzieci ubiegających się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (będących w trakcie procesu diagnostycznego) oferujemy  pakiet płatny:

 • czesne miesięczne 750 zł
 • wyżywienie za dzień 15,00 zł

Zapewniamy:

 • zajęcie dodatkowe (logarytmika, j.angielski)
 • zajęcia z podstawy programowej dostosowane do możliwości dziecka
 • 2 godziny zegarowe indywidualnej terapii tygodniowo dostosowanych do potrzeb dziecka: zajęcia z fizjoterapeutą, oligofrenopedagogiem, psychologiem, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej oraz terapeutą ręki.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Zajęcia w Ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Przedszkolu  Arka Noego realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Dziecku do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, posiadającemu Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, przysługuje BEZPŁATNA TERAPIA w naszej placówce.

Zajęcia

Zapewniamy:

 • Realizację podstawy programowej  wychowania przedszkolnego
 • Bezpieczną i życzliwą atmosferę
 • Terapię indywidualną i grupową
 • Integrację sensoryczną
 • Trening umiejętności społecznych
 • Balloon characters
 • Fizjoterapię
 • Terapię logopedyczną
 • Wszechstronną stymulację rozwoju
 • I wiele innych

Rekrutacja

Jeśli zastanawiasz się, czy Twoje dziecko które ukończyło 2,5 roku życia potrzebuje uczęszczać do Przedszkola Arka Noego w Białymstoku. Posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm lub jest w trakcie procesu diagnostycznego. Zapraszamy do kontaktu i na bezpłatne konsultacje z psychologiem i pedagogiem.
Służymy pomocą oraz informacją w celu uzyskania orzeczenia i wstępnej diagnozy zaburzeń rozwojowych u dzieci.

Galeria

Jeżeli masz jakieś pytania to zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas

Szukasz przedszkola dla swojego dziecka? Wypełnij formularz.

Jeśli zastanawiasz się, czy Wasze dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia, powinno uczęszczać do Przedszkola Arka Noego w Białymstoku, a posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm lub jest w trakcie procesu diagnostycznego, to ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I NA BEZPŁATNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM I PEDAGOGIEM.

Godziny otwarcia

7:00 — 17:00

Zadzwoń

+(48) 799 224 861

Zapraszamy na naszą grupę Facebook